Ved at fortsætte navigeringen accepterer du brugen af cookies til identificering og tilføjelse til dine favoritter. Læs mere

Opsøgende Business Assurance Advisor


Søg muligheden for at arbejde inden for Business Assurance og Compliance, med særlig vægt på persondatabeskyttelse. Bring dig i spil imellem forretningen og behovet for klar og entydig governance.

 


Din hverdag bliver foranderlig, men du vil få en central rolle og blandt andet skulle:

 

  • Understøtte rollen som databeskyttelsesrådgiver. Sikre Forcas compliance i forhold til reglerne vedr. persondata.
  • Yde en sikker hændelseshåndtering. Systematisk håndtering af hændelser og minimering af risikoen for brud.
  • Give overblikket over compliancerisici. Identificere, minimere og evaluere.
  • Understøtte vores dokumentation. Vi skal standardisere og sikre kvalitet i vores compliancedokumentation.
  • Sikre rette governance. I alt fra processer, aftaler og dokumentation til ledelse, kunder og myndigheder.

 

Den gode tilbagelevering

Du vil arbejde ud fra afdelingen Governance og Operationel Risikostyring. Vi hjælper forretningen med at sikre compliance gennem processer og kontroller. Vores fokus er sikre, at vi er en professionel servicepartner, med styr på dokumentation og compliance. Det er forretningen, som ejer processerne og har viden på området. Vi spiller os på banen og skal genvælges. Dette gøres ved at skabe værdi gennem forståelse og respekt. I afdelingen bliver du kollega med fem andre. Vi er placeret organisatorisk i Finans, hvor vi samlet er omkring 70 medarbejdere. 
   

    

Tydelig og nysgerrig

Dit afsæt er en kandidatuddannelse. Måske har den bragt dig til et job inden for revision eller jura. Men vigtigst skal du, for at få succes i dette job:

 

  • Suge den rigtige viden til dig. Du stiller de rigtige spørgsmål. Sammen med forretningen skaber du grundlaget for udvikling af deres processer og dokumentation.
  • Inddragende holde færten. Du kommer væk fra skrivebordet, og arbejder metodisk mod fælles mål. Sammen kommer I i mål.
  • Vise en sikker hånd. Du forbliver rolig, og er præcis i din udlægning. Selv når det er hektisk søger kollegaer retning hos dig.
  • Være empatisk regelrytter. Du elsker procedurer, men allermest elsker du at få andre til at forstå vigtigheden bag.


Lad os høre fra dig, så send os din ansøgning. Har du spørgsmål eller andet til stillingen så kontakt endelig afdelingschef Catharina Dreyer telefon 25 36 36 32 eller på mail cdr@forca.dk.